کمپین پوکی استخوان

درباره کمپین روز جهانی پوکی استخوان

هر ساله به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان، مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمپین‌های تبلیغاتی برای آگاهی از پوکی استخوان برای عموم جامعه و پزشکان برگزار می‌کند.

شعار کمپین ۱۴۰۲:

استخوان‌های بهتری بسازیم

کمپین روز جهانی پوکی استخوان در سال ۱۴۰۲ با شعار «استخوان‌های بهتری بسازیم» با هدف ارتقای دانش عمومی در خصوص روش‌های پیشگیری از پوکی استخوان و تقویت و مراقبت از آن در بیماران، همراهان و مراقبان بهداشتی اجرا شده است.

پوسترها

به مجموعه متنوعی از پوسترهای مرتبط با آگاهی در خصوص پوکی استخوان و عوامل خطر آن دسترسی داشته باشید.

بروشورها و راهنماها

مجموعه‌ای از بروشورها و کتابچه‌های آموزشی آموزشی آشنایی با پوکی استخوان برای عموم مردم را می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

آرشیو محتواهای آموزشی

ابزارهای خودارزیابی

با تشخیص به‌موقع پوکی استخوان قبل از شکستگی و با درمان زودهنگام و مدیریت درمان بیماران می‌توان از عوارض پوکی استخوان جلوگیری کرد. ابزارهای خودارزیابی پوکی استخوان به شما شناختی از وضعیت شما ارائه می‌کند.

ارزیابی خطر پوکی استخوان

با استفاده از این ابزار می‌توانید از وضعیت خطر پوکی استخوان خود آشنا شده و در مورد عوامل خطر خود آگاهی لازم را کسب کنید.

محاسبه‌گر کلسیم مصرفی

با استفاده از این ابزار می‌توانید وضعیت کلسیم دریافتی بدن خود را محاسبه کنید.

Scroll to Top