کمپین پوکی استخوان

عضلات بازو

آموزش ورزش راه بردن دستها روی دیوار

این تمرین به وضعیت قرارگیری بدن کمک می‌کند و عضلات کمر مرتبط با وضعیت قرارگیری بدن شما را تقویت می‌کند.

آموزش ورزش راه بردن دستها روی دیوار Read More »

آموزش ورزش رژه ایستاده

این تمرین با جابجایی وزن از پهلو به پهلو و حرکات متناوب پا و بازو، تعادل شما را به چالش می‌کشد. این تمرین به رفع موانع در حین راه رفتن و بالا بردن پاها روی پله ها یا حاشیه کمک می‌کند. همچنین عضلات جلوی لگن و قسمت مرکزی بدن شما را تقویت می‌کند.

آموزش ورزش رژه ایستاده Read More »

Scroll to Top