کمپین پوکی استخوان

پیاده روی خانوادگی اعضای پژوهشگاه به مناسبت تحقق شعار هفته ملی سلامت استخوان

کمپین روز جهانی پوکی استخوان در سال ۱۴۰۲ با شعار «استخوان‌های بهتری بسازیم» با هدف ارتقای دانش عمومی در خصوص روش‌های پیشگیری از پوکی استخوان و تقویت و مراقبت از آن در بیماران، همراهان و مراقبان بهداشتی اجرا شده است.

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم  به مناسبت تحقق شعار هفته ملی سلامت استخوان با عنوان استخوان های بهتری بسازیم و  در راستای افزایش سطح سلامت معنوی، روانی و اجتماعی و ارتقاء فرهنگ تعامل بین اعضای هیئت علمی و کارکنان اردوی یک روزه بازدید از کاخ موزه سعد آباد را جمعه ۲۸ مهرماه  همزمان با روز جهانی پوکی استخوان برگزار کرد. 

کمپین روز جهانی پوکی استخوان در سال ۱۴۰۲ با شعار «استخوان‌های بهتری بسازیم» با هدف ارتقای دانش عمومی در خصوص روش‌های پیشگیری از پوکی استخوان و تقویت و مراقبت از آن در بیماران، همراهان و مراقبان بهداشتی اجرا شده است.

پیاده روی هفته ملی سلامت استخوان
Scroll to Top