کمپین پوکی استخوان

طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی پویش روز جهانی استئوپروز (پوکی استخوان) در دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی طرح

طرح ارزشیابی پویش روز جهانی استئوپروز به سفارش دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در مرکز تحقیقات استئوپروز دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجرا و تدوین است. بیماری استئوپروز یک بیماری متابولیک به معنی پوکی استخوان است. هر ساله فدراسیون بین المللی پوکی استخوان در ۲۹ مهر ماه روز جهانی پوکی استخوان شعاری طراحی می کند که متناسب با شعار موارد آموزشی تهیه می شود و برنامه ریزی های آموزشی بر اساس آن صورت می گیرد. در این ویدیو دکتر مهناز سنجری، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران به معرفی این طرح می پردازند.
دکتر مهناز سنجری

ویدیو معرفی طرح

Scroll to Top